Mulitouthere / elektronická literatúra
  Infonetworkové prezentácie
       
 

 
04. máj 2011 18h, midl_space, SK_Bratislava
Mariusz Pisarski (PL), Dawid Marcinkowski (PL), Perfokarta (PL), Tachykardia (SK), Chaosdroid (SK), Drakh (SK)
prezentácia, projekcia, performance, prednáška
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Literárne performancie, ktoré si prečítate/uvidíte/započujete, sú multimediálne, fungujú v priestore, prepájajú ľudí a miesta a vychádzajú z poľského a slovenského prostredia. Elektronická literatúra nabáda k „multisenzorickému čítaniu“, je interaktívna, hravá a v našom prípade sa vydáva za hlasom spievajúcich vodných víl(eviek) v reálnom čase. Mariusz Pisarski vás oboznámi s konceptom e-lit v poľskom kultúrnom kontexte. Vo vodách narativity budete plávať aj v smere plavbyvedúceho Dawida Marcinkowskeho a jeho interaktívneho filmu Sufferosa. Šplech! Vedrom TJ-ingu, VJ-ingu a DJ-ingu vás po poľskej sprche Re:Call dua Brombosz-Podgórni (členovia Perfokarty) na záver obleje l : * ttter-I'm_in > 1 s kohútikmi v rukách Chaosdroidu, Tachykardie a Drakha.

18.00-18.50 Mariusz Pisarski: Kyberpoézia v Poľsku / prednáška
18.50-19.20 Diskusia
19.30-20.30 Dawid Marcinkowski: Sufferosa / prezentácia interaktívneho filmu
20.30-21.30 Roman Bromboszcz + Łukasz Podgórni: Re:Call / performance
21.30-22.30 Tachykardia + Chaosdroid + Drakh: l : * ttter-I'm_in > 1  / performance
   
05. máj 2011 18h, Galéria Jána Koniarka – Kopplova vila, SK_Trnava
Martina Slováková (SK), Jana Kapelová (SK)
Galéria Jána Koniarka
prednáška
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
PODUJATIE JE ZRUŠENÉ.
Viac informácií tu: www.tasr.sk/200.axd?k=20110428TBB00392

Martina Slováková: Z hymny do hymny / prednáška o hymnovej variabilite
Jana Kapelová: Aspoň sme nezostali ticho / prednáška o umeleckom aktivizme prostredníctvom médií
       

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin