Multiplace.TV

03. – 07. máj 2011, Gallery Enter, SK_Bratislava
04. – 08. máj 2011, midl_space, SK_Bratislava
Maja Štefančíková
televízne vysielanie
Stream:
Multiplace.TV / Utorok

03. máj 2011 16 - 17h, TV centrum / káblová televízna stanica, SK_Bratislava
04. máj 2011 11 - 17h, midl_space, SK_Bratislava
Maja Štefančíková
Multiplace 2011
televízne vysielanie, projekcia
Stream:
Multiplace.TV / Streda

04. máj 2011 11 - 18h, midl_space, SK_Bratislava
05. máj 2011 11 - 17h, TV centrum / káblová televízna stanica, SK_Bratislava
Multiplace 2011
televízne vysielanie, projekcia
Stream:
Multiplace.TV / Štvrtok

05. máj 2011 16 - 17h, TV centrum / káblová televízna stanica, SK_Bratislava
06. máj 2011 11 - 17h, Gallery Enter, SK_Bratislava
Multiplace 2011
televízne vysielanie, projekcia
Stream:

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin