Prezentácia študentských videí
04. máj 2011 17h, Slovenský inštitút Budapešť, HU_Budapešť
Peter Rónai (SK), Vladimír Beskid (SK)
Galéria Jána Koniarka
prezentácia
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Peter Rónai, Vladimír Beskid – prezentácia videí UCM Trnava a Fakulty umení Košice.

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin