multiplace 5 festival — 21..30 april 2006 — sk*cz*at*uk*eg*us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   BA TT ZA KE BN PA AT AT UK EG US
Wed 26.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
xxh PA Konekšn EXH
xxh ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
xxh ZA Multimedia ping-pong (fr/sk) WS
10h BA Michal Moravčík: Poriadok INST
16h BA Prix Ars Electronica 2005 SCR
18h BA Akurátni kurátori PRES
18h BA Multiplace topic II DIS
18h TT 59 seconds festival SCR
20h BA Jánošíkov trip PERF
Thu 27.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
xxh PA Konekšn EXH
xxh ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
xxh ZA Multimedia ping-pong (fr/sk) WS
10h BA Michaela Rázusová-Nociarová: Už som to ja? INST
13h BA A/V Support (LOD 2006) WS
15h AT What Went Wrong OPEN
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
18h BA WIFIO PRES
18h BA 35 mm + 13m3 = 59s PRES
18h BA Comment DIS
18h BA Ladislav Čarný: Ready Movies INST
20h BA DoMA/at Home PERF
20h ZA Prix Ars Electronica 2005 SCR
 
multiplace 5
program
miesta - places
infocentrum
org
účastníci - participants
podpora - support
press
kontakt
sitemap
 

 
   
 

26.04.06   Bratislava   program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in-situ inštalácia     print
 
Wed 26.04.06 10h
Live studio, Nám SNP, BA
 
org:   13m3

Sochár Michal Moravčík vo svojej tvorbe pracuje s nábytkovými inštaláciami, ktoré patria do kategórie tzv. soctalgických diel (spojením socialistický+nostalgický). Využíva a znovuobjavuje v nich socialistickú estetiku, otvára sociologicko-politické témy, v ktorých rieši rôznorodosť výkladov otvorenej spoločnosti. V roku 2004 sa stal víťazom Ceny Oskara Čepana.

Na Mobile Studios Bratislava sa Michal Moravčík predstaví priestorovou inštaláciou Poriadok, pozostávajúcou zo stoličiek, stola a taburetky, ktoré sú ako symbol každodennosti redukované na kovovú konštrukciu. V overenom priestore dochádza k pretváraniu „poriadku“ na varianty „neporiadku“: ponúkanými možnosťami voľby - spájaním, či deštruovaním nábytkovej konštrukcie, sa divák dostáva do polemiky s vlastným chápaním sociologických štruktúr, v ktorých žije.
V rámci Mobile Studios.Sculptor Michal Moravčík creates furniture installations which can be classed as so called soctalgic works (combination of socialistic and nostalgic). He uses and re-invents socialistic aesthetics, opens up sociological and political questions which are concerned with various interpretations of open society. In 2004 he was awarded the Oskar Čepan price for young artists.

For Mobile Studios Michal Moravčík realised an installation consisting of several chairs, a table and a taboret which here are as symbols of dailiness reduced to their iron skeletons. In attested space is coming to transformation of "order" to variants of "disorder".With the offered choices of connecting or destructing the furniture skeletons the viewer is confronted with his own understanding of sociological structures he lives in.
Part of Mobile Studios


 
 
 
 
 
 
 

| foto: Lubomir Nosko  more   print