multiplace 5 festival — 21..30 april 2006 — sk*cz*at*uk*eg*us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   BA TT ZA KE BN PA AT AT UK EG US
Thu 27.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
xxh PA Konekšn EXH
xxh ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
xxh ZA Multimedia ping-pong (fr/sk) WS
10h BA Michaela Rázusová-Nociarová: Už som to ja? INST
13h BA A/V Support (LOD 2006) WS
15h AT What Went Wrong OPEN
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
18h BA WIFIO PRES
18h BA 35 mm + 13m3 = 59s PRES
18h BA Comment DIS
18h BA Ladislav Čarný: Ready Movies INST
20h BA DoMA/at Home PERF
20h ZA Prix Ars Electronica 2005 SCR
Fri 28.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
xxh PA Konekšn EXH
xxh ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
xxh ZA Multimedia ping-pong (fr/sk) WS
xxh BA Ladislav Čarný: Ready Movies INST
xxh UK The Work of Media Art in The Age of Digital Reproduction SYM
xxh AT Lower Austria PRES
10h BA Meeting Point INST
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
18h BA Gdansk – Mobile Webcast Studio + Radio TLIS show SCR
18h US Paralelný okruh PRES
20h BA Multiplay II. PERF
20h ZA VAF /ex/ Live Performance Video PERF
 
multiplace 5
program
miesta - places
infocentrum
org
účastníci - participants
podpora - support
press
kontakt
sitemap
 

 
   
 

27.04.06   28.04.06   29.04.06   30.04.06   Bratislava   program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
videoinštalácia     print
 
Thu 27.04.06 18h – Sun 21.05.06
Galéria Space, BA
 

Projekt Ready Movies je založený na vybratých niekoľkosekundových fragmentoch z hraných filmov, ktoré sú vystrihnuté a upravené formou slučky, ktorá je premietaná ako súčasť videoinštalácie. Sú obrazovým pendantom ready made. Ako hotové, vyrobené obrazy z kultových filmov, všeobecne známe sú manipulované inštalačnými prostriedkami a špecifickým prostredím galérie. To vedie k zmene ich formy i sémantiky.

Výstava pozostáva z troch inštalácií (Ready Movies I-III) v troch priestoroch galérie.

Ready Movies I. (God): na dlážke galérie leží rozbité zrkadlo; do jeho fragmentov sú prostredníctvom dvoch dataprojektorov premietané obrazy Boha z niekoľkých filmov; prostredníctvom regulácie sklonov črepín je na stene kompletizovaný obraz Boha zložený z jeho rôznych filmových verzií.

Ready Movies II. (Office): na matnom okne administratívneho priestoru galérie prebieha spätná projekcia (kombinácia tieňohry a videoprojekcie) s motívom vyšetrovania z detektívky.

Ready Movies III. (Living Room): v prostredí evokujúcom niektorými prvkami obývací priestor sú na zadnej stene meštiacky zariadenej vitríny, za krištálovými pohármi a podobnými predmetmi na LCD obrazovkách projektované fragmenty filmov. Výber záberov je koncipovaný tak, aby dochádzalo k interakciám so zariadením vitríny.

Cieľom je posunúť vnímanie filmových „ikôn“ do estetického a sémantického kontextu výtvarného obrazu - vyexcerpovať ich z deja filmu, v ktorom sú diváci zvyknutí ich vnímať. Posilniť vnímanie jednotlivosti, ktorá so sebou síce nesie kontext známeho príbehu ale získava funkciu obrazu v nečasovom (achronickom) zmysle a jeho atribúty sú prístupné oku simultánne - ako celok. Po sémantickej stránke ponúknuť divákovi nové interpretačné súvislosti známych ikôn.

Výstava potrvá od 27.4. do 21.5., otváracie hodiny: 16 – 19h

Project Ready Movies is based on selected several second long fragments of feature films which are cut out and put into loops. These are screened as a part of the videoinstallation, and can be seen as image pendants of ready-mades.
 
 
 
 
 
 
 

Metropolis, 2006 | Ladislav Čarný  more   print