multiplace 5 festival — 21..30 april 2006 — sk*cz*at*uk*eg*us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   BA TT ZA KE BN PA AT AT UK EG US
Thu 27.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
xxh PA Konekšn EXH
xxh ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
xxh ZA Multimedia ping-pong (fr/sk) WS
10h BA Michaela Rázusová-Nociarová: Už som to ja? INST
13h BA A/V Support (LOD 2006) WS
15h AT What Went Wrong OPEN
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
18h BA WIFIO PRES
18h BA 35 mm + 13m3 = 59s PRES
18h BA Comment DIS
18h BA Ladislav Čarný: Ready Movies INST
20h BA DoMA/at Home PERF
20h ZA Prix Ars Electronica 2005 SCR
Fri 28.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
xxh PA Konekšn EXH
xxh ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
xxh ZA Multimedia ping-pong (fr/sk) WS
xxh BA Ladislav Čarný: Ready Movies INST
xxh UK The Work of Media Art in The Age of Digital Reproduction SYM
xxh AT Lower Austria PRES
10h BA Meeting Point INST
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
18h BA Gdansk – Mobile Webcast Studio + Radio TLIS show SCR
18h US Paralelný okruh PRES
20h BA Multiplay II. PERF
20h ZA VAF /ex/ Live Performance Video PERF
 
multiplace 5
program
miesta - places
infocentrum
org
účastníci - participants
podpora - support
press
kontakt
sitemap
 

 
   
 

27.04.06   Bratislava   program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
videoinštalácia     print
 
Thu 27.04.06 10h – Thu 27.04.06 18h
Live studio, Nám SNP, BA
 
org:   13m3

/spolupráca Oto Hudec/
Maliarka Michaela Rázusová –Nociarová sa vo svojej tvorbe venuje predovšetkým maľbe a tvorbe videí, ktoré s maľbou súvisia a priamo z nej vychádzajú. Jej takmer celoživotnou témou sa stala voda a všetko, čo s vodou súvisí, t.j. zrkadlenie, deformovaný obraz a jeho odraz …atď. Tieto momenty zachytáva štetcom na plátne, plátno zachytáva videokamerou a výsledné obrazy, ktoré týmito kombináciami vznikajú, prezentuje vo všetkých možných formách – od klasického závesného obrazu až po inštaláciu a videoprojekciu.

Vo videoinštalácií Už som to ja? si Michaela kladie otázku, či sme schopní vidieť samých seba aspoň na malú chvíľu bez masky. Je toto videnie skutočné? Ak sa bez masky nepoznávame, ako spoznáme, čo je naozaj skutočné? Koľko rôznych deformácií prináša vizuálna informácia?
Každému z nás je vlastný istý stupeň voyerizmu a preto nás Michaela vo svojej inštalácii pozýva otestovať túto našu „úchylku“ a vyskúšať si, nakoľko sme schopní rozoznať skutočnosť od ilúzie.
V rámci Mobile Studios.


/ cooperation Oto Hudec
Michaela Rázusová –Nociarová is primarily a painter but she creates also videos that are related to painting or directly inspired by it. Water and all the related themes- mirroring, deformed image, reflection, are themes that emerge in all of her artistic works. Michaela captures these moments on the canvas with her paintbrush, films this canvas with a camera and the images that are created by these combinations presents in various formats - paintings, installations, screenings.

In her videoinstallation Michaela poses the question whether we are able to see ourselves at least for a small moment without our mask. Is this seeing real? If we don't recognise ourselves without mask, how can we decide what is real? How many different deformations does visual information bring? There is a certain degree of voyeurism inherent to all of us and that is why Michaela invites us to test this "perversion" of ours and try out to what degree we're able to tell the reality from an illusion.
Part of Mobile Studios.


 
 
 
 
 
 
 

| foto: Lubomir Nosko  more   print