multiplace 5 festival — 21..30 april 2006 — sk*cz*at*uk*eg*us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   BA TT ZA KE BN PA AT AT UK EG US
Mon 24.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
19h ZA Mobile Studios PRES
19h BA Mobile Studios PAR
19.30h KE Vo Vani: Šialený mesiac PRES
21h BA Matrica slovenská PERF
Tue 25.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
10h BA MASA PERF
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
18h BA Potrebujete Creative Commons? DIS
18h ZA Ping (fr): Multimedia Resource Base PRES
18h BA Akurátni kurátori I a Multiplace topic DIS
18h TT Frisbee PRES
18h PA Konekšn EXH
19h ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
20h BA Multiplay I. LIVE
 
multiplace 5
program
miesta - places
infocentrum
org
účastníci - participants
podpora - support
press
kontakt
sitemap
 

 
   
 

24.04.06   25.04.06   26.04.06   27.04.06   28.04.06   29.04.06   Bratislava   program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sound installation     print
 
Mon 24.04.06 – Sat 29.04.06
Live studio, Nám SNP, BA
 
ppl:   Guy van Belle
org:   13m3   mxhz.org

Guy van Belle je medzinárodne uznávaným zvukovým a networkovým streamingovým umelcom, momentálne žijúcim v Bratislave. Vo svojich umeleckých aktivitách sa zaoberá predovšetkým experimentálnymi a mediálnymi zvukovými inštaláciami, robotikou a fyzikálnym modelovaním zvuku. Jeho kolaboratívne projekty a workshopy sú ukotvené v širokej sieti mladých zvukových a mediálnych umelcov, organizácií a kultúrnych aktivistov.

Interaktívna zvuková inštalácia bez názvu je zameraná na vytváranie a re- generovanie nových instantných fenoménov cez kolíziu reálnych udalostí. Vstupom sú zvuky nahrávané priamo v prostredí - ich počítačovou analýzou a modifikáciou rôznych parametrov vzniká vrstvenie a prelínanie - ako hudobný doprovod deja okolo.
www.mxhz.org/

V rámci Mobile Studios.

Guy van Belle is an internationally recognised sound and network streaming artist, currently living in Bratislava. In his work he focuses on experimental media and sound installations, robotics and physical modeling of sound. His streaming workshops and collaborative projects have resulted in the establishment of active new networks among artists, institutions, and cultural activists, the resultant works featuring innovative collaborative pieces created by young sound and media artists from across the region.

Interactive sound art project without title aims at creation and re-generation of new instant phenomena by clashing of real events. Input is the sound recorded on the spot in all of the three Mobile Studios cubes - through the computer analysis and modification of various parametres permutations and crossovers between the sounds are created and built as such a sort of track that accompanies the activities happening in these locations.
Part of Mobile Studios.