multiplace 5 festival — 21..30 april 2006 — sk*cz*at*uk*eg*us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   BA TT ZA KE BN PA AT AT UK EG US
Mon 24.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
19h ZA Mobile Studios PRES
19h BA Mobile Studios PAR
19.30h KE Vo Vani: Šialený mesiac PRES
21h BA Matrica slovenská PERF
Tue 25.04.06
 
xxh PA ADD sound system INST
xxh Videobus SCR
xxh BA Multiplace Ex Tempore
xxh BA Guy van Belle: untitled (cancelled) INST
xxh BA Ana Filip: Souvenir SNP No 1
10h BA MASA PERF
17h BA Vášeň pre večnosť II. SCR
18h BA Potrebujete Creative Commons? DIS
18h ZA Ping (fr): Multimedia Resource Base PRES
18h BA Akurátni kurátori I a Multiplace topic DIS
18h TT Frisbee PRES
18h PA Konekšn EXH
19h ZA Cédric Doutriaux (fr): Les Murmurs du Souvenir INST
20h BA Multiplay I. LIVE
 
multiplace 5
program
miesta - places
infocentrum
org
účastníci - participants
podpora - support
press
kontakt
sitemap
 

 
   
 

24.04.06   25.04.06   26.04.06   27.04.06   28.04.06   29.04.06   Bratislava   program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  print
 
Mon 24.04.06 – Sat 29.04.06
Nám SNP, BA
 
ppl:   Ana Filip
org:   13m3

Vizuálna umelkyňa rumunského pôvodu, Ana Filip, pôsobí už niekoľko rokov na slovenskej scéne vizuálneho softvérového umenia, streamingu, VJ-ingu, dizajnu a web-dizajnu. Po zániku združenia pre mediálnu kultúru Burundi, sa v rámci združenia Itchy Bit venuje organizovaniu a koordinovaniu projektov zaoberajúcich sa sociálnymi a umeleckými experimentami s digitálnymi technológiami.

Projekt Suvenír je procesom zaznamenávania a dokumentácie mesta, ľudí, ich stôp a interakcií v kontexte Mobile Studios. Pomocou webkamier, fotoaparátov a záznamu textov a zvukov, mapuje priebeh projektu ale i o bežný pouličný život okolo. Zozbieraný materiál môže byť suvenírom Mobile Studios z Bratislavy alebo audiovizuálnym a textovým zdrojom pre ďalšie spracovanie, aj inými umelcami.
V rámci Mobile Studios
www.itchybit.org
Ana Filip, a visual artist of Romanian origin, has been active on the Slovak scene of software art, streaming, VJ-ing, design and webdesign for several years already. After the decay of association for media culture Burundi, she co-founded Itchy Bit, where she organises projects related to social and artistic experiments with digital technologies.

Souvenir SNP No. 1 is a process of monitoring and documenting the city, people, and their traces and interactions in the context of Mobile Studios. It documents and maps the course of the project and the daily life around it with the help of webcams, cameras and recordings of sounds and texts. Collected material can be a souvenir of Mobile Studios from Bratislava, but also an audiovisual and textual source material for further artistic use.
Part of Mobile Studios