Di +

 

 
03. máj 2011 18.30h, midl_space, SK_Bratislava
Johnny Fox (UK), Zuzana Godálová (SK)
performance
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Spolupráca umelca Jonnyho Foxa, ktorý sa venuje performance artu, a vizuálnej umelkyne Zuzany Godálovej vytvorí dialóg medzi organickou a digitálnou entitou. Audiovizuálne predstavenie tematizujúce jednoduchú ľudskú skúsenosť, je prepracovanou verziou performancie, ktorá mala premiéru v Sheffielde v roku 2009.

„Ocitáme sa v pozícii, kedy sa nám otvára najmenej 10 dverí, musíme sa rozhodnúť v rámci dostupných technológií, ktoré už viac nemusia slúžiť ľudským cieľom, ale budú ‘fungovať samy osebe‘, ako svojbytná forma života reagujúca na nás prostredníctvom jednoduchých hybridných systémov integrácie.“

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin