Multiplace 2011
Multiplace.TV / Utorok, Multiplace.TV / Streda, Multiplace.TV / Štvrtok
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Programová koordinácia: Slávo Krekovič, Barbora Šedivá
Kurátori / Bratislava: Katarína Gatialová (výstava Multiplace Expo), Zuzana Husárová (e-literatúra), Slávo Krekovič (hudobné a audiovizuálne performance), Ludmila Pohlová (Multiplace.TV), Patrícia Arvo (Infocentrum)
Kurátori / Brno: Barbora Šedivá
Produkcia / Bratislava: Mária Lampertová, Ivica Ondrušová, Patrícia Arvo, Katarína Gatialová
Produkcia / Brno: Barbora Šedivá, Kateřina Drajsajtlová, Ladislav Mirvald
PR a médiá: Dana Tomečková
Vizuálny koncept, grafika: Marek Kianička
Web: Dušan Barok
Preklady: Ivan Bašnák
Korektúry: Mária Rišková

Festival: www.multiplace.org/2011
Blog: www.multiplace.org/blog
Sanchez server: www.multiplace.org/wiki/doku.php?id=server
Kontakt: projects at multiplace dot org

Multiplace vznikol ako koordinovaná akcia ľudí, ktorých spájal spoločný záujem prezentovať nové formy kreativity v roku 2002. Multiplace sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, ktoré vrcholia každoročným festivalom. Program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení, sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne, či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, tvoriť v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v mediálnej kultúre. Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004. V januári 2008 bol spustený server pre slobodné umenie, Sanchez.

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin