Multiplace 2008
Domovská pôda: Infocentrum MTP Brno, Infocentrum MTP Bratislava
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Dušan Barok (SK/CZ/DE) (koordinácia, programový kontakt, web), Barbora Šedivá (SK/CZ) (programová koordinácia, infocentrum Brno, network_shockworker), Magdaléna Kobzová (SK/CZ) (redakcia propagácie a publikácie, programový kontakt), Slávo Krekovič (SK) (redakcia publikácie, mediácia, dramaturgia), Zdenka Konečná (SK) (produkcia), Peter Gonda (gnd, SK) (koordinácia streamingu a servera), Barbora Kalinová (SK) (propagácia), Barbora Námerová (SK) (administrácia), Viera Levitt (SK/US) (medzinárodná propagácia, programový kontakt (USA)), Zuzana Černáková (SK) (infocentrum Bratislava)
Otvorenie Multiplace infocentra Bratislava, Multiplace infocentrum Bratislava, Hackujte hračky!!!, Komunitné médiá, Net.music, Multiplace Connected Cameras Party
 
Multiplace vznikol ako koordinovaná akcia ľudí, ktorých spájal spoločný záujem prezentovať nové formy kreativity v roku 2002. Multiplace sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, ktoré vrcholia každoročným festivalom. Program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení, sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne, či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, tvoriť v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v mediálnej kultúre. Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004.
admin/at/multiplace.org
www.multiplace.org
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt