Komunitné médiá
30. apríl 2008 18.30h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
Marcel Hečko (SK/UK)
Itchy bit, Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
diskusia
 
Možno platí, že čím viac sa o komunitách hovorí, tým menej z nich zostáva (asi podobne ako o ľadovcoch). Aké ambície majú potom médiá, ktoré dávajú členom komunít možnosť vyjadriť sa bez spostredkovateľov, voľnejšie a “vlastnými slovami”? Má ich označenie ako komunitné zmysel? Nielen na Slovensku zostalo konzervatívne vnímanie úlohy médií ako nedotknuteľných veží zo slonoviny – v tom lepšom prípade strážiac svoju profesionalitu a objektívnosť, v tom horšom dobrú povesť svojho zriadovateľa (viď. servilnosť regionálnych médií.)

Keďže u nás nemáme priamu skúsenosť s touto podobou komunikácie, pozvali sme Marcela Hečka (inak osoba stojaca za blava.net-om), ktorý v škótskom Aberdeene pracuje pre Station house media productuons. SHMU je komunitná iniciatíva s cieľom podporovať obyvateľov pri “znovunadobudnutí médií” (“reclaim the media” ako motto celého hnutia) – ako organizácia ich učí pracovať s videom a rádiom, tvoriť on-line publikácie, alebo využívať bezplatnú wi-fi sieť. Jeho skúsenosti doplnia hostia, ktorí sa (priamo alebo nepriamo) podieľali na podobných projektoch.

Po diskusii pokračuje párty v neformálnom prostredí festivalového Multibaru.
 


Marcel Hečko - Zakladateľ a prezident OZ blava.net, manažér IT služieb a projektový vedúci projektu wifi infraštruktúry v Station House Media Unit, Aberdeene, UK.

www.maco.sk
www.blava.net
 
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt