O Multiplace
 
Multiplace je sieť ľudí a organizácií, venujúcich sa interakcii médií a technológií s umením, kultúrou a spoločnosťou. Vyvrcholením aktivít siete je každoročný festival, ktorý sa koná zároveň na rôznych miestach sveta. Jeho program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne či politické otázky. Cieľom festivalu-siete Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, podporovať tvorbu v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v kultúre ovplyvnenej technológiami. Multiplace pritom kladie dôraz na experimentovanie s možnosťami spolupráce a prepájania medzi jednotlivými uzlami siete.
viac..

Program Skok do siete
Na dosiahnutie intenzívnejších prepojení, ktoré chce sieťový festival vytvárať, sme vymysleli program Skok do siete. „Skok“ sa skladá z výziev – „calls“ jednotlivých organizátorov (a ak bude záujem aj verejnosti) na zapojenie sa do ich aktivít a do programu. Napríklad, niekto má priestor a ponúka ho umelcom na usporiadanie svojich aktivít, niekto má nápad na akciu a hľadá priestor; iný hľadá ľudí na zapojenie sa do hry na nete; alebo účastníkov workshopu atď.
Niektoré výzvy môžu byť veľmi praktické, pretože každý projekt sa skladá z detailov, na ktorých môže aj zlyhať (napríklad, prineste nám staré kompy, my ich kreatívne zrecyklujeme; potrebujeme pomoc v infocentre festivalu, hľadáme hovoriaceho papagája v rodine s rýchlym pripojením na net atď. atď.) Tieto CALLS by mali zapájať ostatných organizátorov a verejnosť do programu počas Multiplace, aby sme maximálne otvorili možnosti participácie a využili existenciu tejto inšpiratívnej siete. Kliknite sem www.multiplace.org/2008/?id=3
wpolscemamymocneseo Useful trade
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt