Dům pánů z Kunštátu
Domovská pôda organizátor(ov) MTP: Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
 
Dominikánská 9
602 00 Brno
dumb/at/dumb.cz
www.dumb.cz

Dům pánů z Kunštátu /DPK/ je jednou ze dvou dochovaných renesančních památek v historickém jádru města Brna.

Dům byl v roce 1990 uzavřen a byla naplánována jeho rekonstrukce. Kvůli nedostatku finančních prostředků však byla po dvou letech zastavena. V roce 2000 rozhodl Magistrát města Brna o dofinancování rekonstrukce ze zdrojů města Brna i o následném využití budovy. Generální oprava Domu pánů z Kunštátu byla dokončena koncem roku 2002. Dům umění města Brna zde v květnu 2003 obnovil svou činnost - získal velké výstavní prostory v prvním patře.

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin