Mulitouthere / elektronická literatúra
  Guča
       
 

 
04. máj 2011 18h, midl_space, SK_Bratislava
Mariusz Pisarski (PL), Dawid Marcinkowski (PL), Perfokarta (PL), Tachykardia (SK), Chaosdroid (SK), Drakh (SK)
prezentácia, projekcia, performance, prednáška
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Literárne performancie, ktoré si prečítate/uvidíte/započujete, sú multimediálne, fungujú v priestore, prepájajú ľudí a miesta a vychádzajú z poľského a slovenského prostredia. Elektronická literatúra nabáda k „multisenzorickému čítaniu“, je interaktívna, hravá a v našom prípade sa vydáva za hlasom spievajúcich vodných víl(eviek) v reálnom čase. Mariusz Pisarski vás oboznámi s konceptom e-lit v poľskom kultúrnom kontexte. Vo vodách narativity budete plávať aj v smere plavbyvedúceho Dawida Marcinkowskeho a jeho interaktívneho filmu Sufferosa. Šplech! Vedrom TJ-ingu, VJ-ingu a DJ-ingu vás po poľskej sprche Re:Call dua Brombosz-Podgórni (členovia Perfokarty) na záver obleje l : * ttter-I'm_in > 1 s kohútikmi v rukách Chaosdroidu, Tachykardie a Drakha.

18.00-18.50 Mariusz Pisarski: Kyberpoézia v Poľsku / prednáška
18.50-19.20 Diskusia
19.30-20.30 Dawid Marcinkowski: Sufferosa / prezentácia interaktívneho filmu
20.30-21.30 Roman Bromboszcz + Łukasz Podgórni: Re:Call / performance
21.30-22.30 Tachykardia + Chaosdroid + Drakh: l : * ttter-I'm_in > 1  / performance
   

 
05. máj 2011 18h, Gallery Enter, SK_Bratislava
MCLD a.k.a. Dan Stowell (UK), Tač.ka (BIH), David Strang (UK), Vincent van Uffelen (UK), Víctor Mazón (ES/DE)
prezentácia, performance
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Festivalové vydanie neformálnej prezentačno-diskusnej „session“, nadväzujúcej na úspešnú sériu v rámci programu A4. Plná guča nápadov a projektov z rôznych prepojených oblastí: staré aj nové médiá, umenie, technológie, aktivizmus...

MCLD alias Dan Stowell (UK, www.mcld.co.uk) prepája beatbox a livecoding (programovanie zvukov či vizuálov v reálnom čase) a vytvára naživo čosi ako generatívny dubstep. Skupina vizuálnych umelcov Tač.ka (BIH, lutacka.com), využíva komunikačné technológie na sociálnu a inštitucionálnu kritiku. David Strang a Vincent van Uffelen (UK, www.davidstrang.co.uk, vincentvanuffelen.com) sa venujú zvukovým a multimediálnym site-specific inštaláciám. Projekty Víctora Mazóna (ES/DE, www.victormazon.com) sú založené na analógovej syntéze zvuku aj obrazu, odchytávaní wifi dát či používaní biologického materiálu.

       

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin