Vstupné
 
Bratislava:
Vstup na jednotlivé akcie je voľný, okrem koncertov v A4-nultom priestore.
Informácie o cenách lístkov nájdete tu:http://www.a4.sk/program/2011-05).
Pre tých, čo by chceli vidieť všetko, je možnosť rezervovať si zľavnenú permanentku za 15 eur na info@a4.sk!

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin