MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Anna Daučíková – výber z videotvorby

 
19. apríl 2007 19.20h, Stredoeurópsky dom fotografie, SK_Bratislava
Anna Daučíková (SK)
Stredoeurópsky dom fotografie
projekcia
 
Anna Daučíková predstaví svoju videotvorbu, ktorá sa v priebehu poslednej dekády sústreďovala okolo viacerých okruhov. Práce sa okrem iného vzťahujú k otázkam sexuality a túžby, sociálnych praktík genderu a chudoby. Dôležitým prvkom je potreba budovať dielo intertextuálne pomocou apropriácií a odkazov k rôznym exemplárom kultúrnej produkcie.
Anna

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt