MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Naposledy tapetované nody: Ivana Madariová (SK), Peter Nosáľ (SK), O Multiplace, TEXTY, ÚČASTNÍCI, MIESTA, Press 2007
Klik sem pre komplet prehľad položky AKCIE (bez obrázkov, pripravené pre tlač).
 
 
Killing Me Microsoftly
16. apríl 2007 11 - 13h, Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Peter Nosáľ (SK) (koordinátor)
Open Design Studio, VŠVU (spoluorganizácia)
dielňaMultiplace infocentrum
16. apríl 2007 14 - 22h, Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Multiplace 2007Radioduoshow
(streaming)


16. apríl 2007 19h, Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
Lemurie T.A.Z. (CZ), Rádio Tlis (SK)
FaVU VUT, Tlis (spoluorganizátor), Lemurie T.A.Z (spoluorganizátor)Karbido
(streaming)


16. apríl 2007 20h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
Karbido (PL)
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Atrakt Art, Poľský inštitút (spoluorganizátor)
koncertTypetrace

11. apríl 19h – 05. máj 2007 , Galerie Ciant, CZ_Praha
Takumi Endo (JP)
CIANT - International Centre for Art and New Technologies
vernisáž/výstavaDefinícia priestoru svetlom
12. – 22. apríl 2007 , Galéria Jána Koniarka – Kopplova vila, SK_Trnava
Martin Bastyan Sedlák (SK)
Galéria Jána Koniarka
vernisáž/výstava, inštaláciaRecycle Bin [alebo "Zelená je sexy."]
13. – 22. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
otvorená participácia
Itchy bitNavigácia

13. – 22. apríl 2007 , 13 kubikov, SK_Bratislava
otvorená participácia
13 kubikovOpen Stage
13. – 22. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
otvorená participácia
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Multiplace 2007
koncertFinis Terrae

13. apríl 18h – 03. máj 2007 , Galéria 13m3, SK_Bratislava
Nóra Ružičková (SK), Anna Daučíková (SK) (úvodné slovo), Mária Čorejová (SK) (koordinácia), Alena Adamíková (SK) (koordinácia)
13 kubikov
vernisáž/výstavaT.O.U.C.H.
14. – 22. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Ana Filip (SK/RO), Carlos Katastrofsky (AT), Sebastian Klemm, Marcus Graf (DE/NL)
Itchy bitSynchroni-cities

14. – 22. apríl 2007 , online
otvorená participácia
AltArt FoundationDesignjockeys
14. – 21. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Katarína Balážiková (SK) (koordinácia)
Open Design StudioMultiplace Is Open
14. – 21. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Katarína Balážiková (SK), Zuzana Dimunová (SK), Peter Nosáľ (SK), Martin Mistrík (SK), Samuel Dahan (CH)
Open Design Studio, Multiplace 2007 (spoluorganizátor)Multipis
14. – 21. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Martin Mistrík (SK) (koordinátor)
Open Design Studio, Multiplace 2007 (spoluorganizátor)
dielňaOpenzultácie
14. – 21. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Katarína Balážiková (SK), Zuzana Dimunová (SK), Peter Nosáľ (SK), Martin Mistrík (SK), Samuel Dahan (CH)
Open Design StudioAllians/ce
14. 18h – 30. apríl 2007 , Galéria SPACE, SK_Bratislava
Jaroslav Kyša (SK), Erik Šille (SK), Radovan Čerevka (SK), Mário Chromý (SK), Tomáš Makara (SK), Erik Binder (SK)
Billboart Gallery Europe
vernisáž/výstavaFull Service Video

14. 18h – 17. apríl 2007 , Galéria SPACE, SK_Bratislava
Jakub Pišek (SK), Mikuláš Podprocký (SK), Ivana Madariová (SK) (kurátorka)
SPACE projects | residency lab | store
vernisáž/výstavaVideo prenosy z Multiplace v A4 - nultom priestore v Bratislave
15. – 21. apríl 2007 , online
Itchy bitOpen Your Heartdisk
15. – 21. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Open Design StudioKebabproces
15. – 21. apríl 2007 , Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
Radovan Čerevka (SK), Anton Čierny (SK)
Truc sphérique, Ateliér nových médií KVUaI, FU, TU Košice (spoluorganizátor), Katedra Intermediálnej a Audiovizuálnej tvorby AKU Banská Bystrica (spoluorganizátor), Ateliér priestorových komunikácií doc. Antona Čierneho, VŠVU Bratislava (spoluorganizátor)
dielňaVysiela Rádio Tlis
16. – 20. apríl 2007 , online
Tlis:: MTP INFOCENTRUM :: To by se mi líbilo / To by sa mi páčilo

16. – 20. apríl 2007 , Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
Barbora Šedivá (SK/CZ) (koordinácia), otvorená participácia
Multiplace 2007, Lemurie T.A.Z (spolupráca), Uchoko (spolupráca), Hucot, o.s. (spolupráca), Fiume (spolupráca), Chernobylmusick (spolupráca), Jelibojelito (spolupráca)Příšte někdy nashle / See You Later Maybe

16. – 20. apríl 2007 , Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
Klára Doležálková (CZ), Pash* (CZ), Palo Fabuš (CZ) (kurátor)
FaVU VUT, Jelibojelito (spoluorganizátor)
inštalácia
 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt