MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Sampling: Od regrese k transgresi poslechu
17. apríl 2007 19.30h, Galerie Ciant, CZ_Praha
Lucia Udvardyová (SK/CZ)
CIANT - International Centre for Art and New Technologies
prednáška
 
Rekontextualizace, remanipulace, remix. Velká část umění 20. století se vyznačovala aktualizací starých kontextů v kontextech nových, které realizoval „aktivní konzument“. V rekontextualizačním diskurzu futurizmu, dadaizmu nebo musique concréte pokračuje i hudební sampling jak ho známe dnes z hip hopu, elektroniky nebo popu. Premisou teoretického rámce je polemika představitelů Frankfurtské školy (Theodora W. Adorna a Waltera Benjamina) ohledně produkce a recepce mediálních sdělení. Adornovo tvrzení o implicitní pasivitě recipientů kontrastuje s pozdejšími teoretickými paradigmy francouzského neomarxismu, sémiotiky a kulturálních studií (Michel de Certeau, Roland Barthes, Julia Kristeva, Umberto Eco, Stuart Hall; Chris Cutler a plundrofonie, Nicolas Bourriaud a postprodukce), které zdůrazňují aktivitu konzumentů symbolických sdělení. Sampling, jako příklad aktivní „konsumpce“ smazal hranici mezi konzumentem a producentem, vzniká tzv. prozument.
Lucia Udvardyová absolvovala v roce 2006 magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika na FHS UK. Publikuje, překládá, zaměřuje se elektronickou hudbu, street art, DIY media a subkultury.

 
sunset.jpg
pepa_lolik
regrese
transgresi
Sampling:

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt