MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Od interaktívneho umenia k participatívnemu z pohľadu informatika
14. apríl 2007 16h, Galéria Jána Koniarka – Kopplova vila, SK_Trnava
Jozef Kelemen (SK)
Galéria Jána Koniarka
prednáška
 
Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. (1951) je informatik, ktorý sa zaoberá výskumom umelej inteligencie, expertnými systémami a rieši teoretické modely multiagentových systémov, expertným systémom, tiež sa zaoberá experimentálnou a teoretickou robotikou, kognitívnou vedou a vedeckou esejistikou. Pôsobí ako profesor na Ústave informatiky Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Slezskej univerzity v Opave a na Vysokej škole manažmentu v Bratislave.
jozef.kelemen@fpf.slu.cz, jkelemen@cutn.sk

Pedagogické a odborné aktivity:
- prednášky na UK v Bratislave, na UPJŠ v Košiciach, na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Univerzite L. Eotvose v Budapešti a na Vysokej škole technickej I. Szechenyiho v Gyori v Maďarsku,
- polročný pobyt so štatútom hosťujúci výskumník v MIT Artificial Intelligence Laboratory, Cambridge, Mass., USA,
- špecializované doktorské kurzy na Vienna University of Technology, Viedeň, Rakúsko a na Rovira i Virgili University, Tarragona, Španielsko.

Bibliografia:
• 1994 - Grammar Systems -- a Grammatical Approach to Distribution and Cooperation, spoluautori: Csuhaj-Varjú, E., Dassow, J., Paun, Gh.
• 1994 - Strojovia a agenty
• 2001 - Kybergolem
• 2004 - Berušky, andělé a stroje, spolu s Antonom Markošom
• 2005 - Iné texty
 

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt