MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Video In Progress
Special Edition: Nové videoumenie zo Strednej Európy


 

 

 
17. apríl – 08. júl 2007 , RISD Museum, US_Providence
Viera Levitt (SK/US) (kurátorka)
Viera Levitt, RISD Museum (spolupráca)
vernisáž/výstava
 
1. časť: Azzoro Group (Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojciech Niedzielko, Lukasz Skapski) - Majetok , Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Little Warsaw (András Gálik, Bálint Havas)
2. časť: Ilona Németh, Pavel Mrkus, Juraj Dudáš
3. časť: Pavlína Fichta Čierna, Zbyněk Baladrán

Nezávislá kurátorka Viera Levitt pripravila pre RISD múzeum výber zo súčasného videoumenia a digitálneho umenia z Českej a Slovenskej republiky, Maďarska a Poľska. Prezentácie prebiehajú v troch tematických programoch: Art Power/Moc umenia (17.4. - 13.5.), Global Impact/Dosah globálneho (15.5. - 10.6.), Their Stories/Ich príbehy (12.6.-8.7.).

Nové videoumenie zo Strednej Európy, 1. časť: Art Power
Tento program sa s istou dávkou irónie až sakrazmu zameriava na sociálnu stránku súčasného umenia a jeho vzťah k moci, a ako môže byť umenie zneužité alebo použité výtvarníkmi, resp. ako ich samotných môže systém umenia zneužiť.

Nové videoumenie zo Strednej Európy, 2. časť: Global Impact
Zaoberajú sa stredoeurópski autori rovnakými otázkami ako americkí a sú obklopení podobnými civilizačnými chorobami? Videoprogram podčiarkuje prepojenie týchto geograficky vzdialených miest prostredníctvom všeobjímajúceho jazyka globalizácie.

Nové videoumenie zo Strednej Európy, 2. časť: Their Stories
Posledný program je nahliadnutím do príbehov ľudí na okraji spoločnosti a ich osobnej pamäte, resp. vizuálnej pamäte z archívnych materiálov z čias bývalého režimu.

Video osobne: Viera Levitt, kurátorka
17.5. 2007 18:30-19:30

Kurátorka série videoprogramov predstaví historické pozadie krajín Strednej Európy a ich súčasný vývoj smerom k dravému kapitalizmu. V čom sa odlišuje umenie tohto regiónu od tzv. západného umenia? Do akej miery umelci konfrontujú svoje skúsenosti z predchádzajúcim režimom a aktuálnu situáciu a do akej sa ich snažia ignorovať v snahe o všeobecne platnú, globálnu výpoveď? Je vôbec koncept "regiónu" v umení stále opodstatnený či dôležitý?

Poďakovanie: Raster galéria, Varšava

Viera Levitt (predtým Viera Jančeková) pracovala ako kurátorka Galérie Jána Koniarka v Trnave od roku 1997 a v roku 2002 sa stala najmladšou riaditeľkou regionálnej galérie na Slovensku. Bola kurátorkou alebo spolukurátorkou viac ako 30 výstav na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Luxembursku a USA. Prezentácie alebo prednášky týkajúce sa súčasného umenia mala v Bratislave, Berlíne, Rotterdame, Hirošime, Dillí, Caracase či v Providence, USA.
Od januára 2006 žije v americkom štáte Rhode Island a pôsobí ako nezávislá kurátorka.
vieralevitt[at]gmail.com
 
pfc
art talk risd museum

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt