MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Radio Is Not Dead
(streaming)


 

 
17. apríl 2007 14h, Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
Lemurie T.A.Z. (CZ)
FaVU VUT, Lemurie T.A.Z (spoluorganizátor)
dielňa, diskusia
 
Audio stream: http://stuff.lemurie.cz/broadcast_live.m3u

Záznam streamu: archiv.lemurie.cz/sound_archive/
Ladin_broadcast/radio_is_nd.m3u


Diskusia/prednáška zameraná na funkciu a použitelnosť rádia a radioartu v súčasnom Česku a Slovensku a pokus o porovnanie s okolitými krajinami. Hľadanie identity a kontextu funkcie európskych komunitných FM a internetových rádií. Aký význam má budovanie verejného AV archívu a robenie netcastingu?

Dielňa je určena pre záujemcov so základnými znalosťami počítačového spracovania audia a videa. Bude zameraná na osvojenie teoretických a praktických zručností v oblasti vysielania - streamovania - zvuku a obrazového materiálu cez internetu. Každý, kdo vlastní počítač, mikrofón a minidisk alebo len starý magnetofón alebo diktafón na audio kazety má s najväčšou pravdepodobnosťou možnosť vytvoroť si osobnú miniradio stanicu.

Prezentácia Rádia Lemurie T.A.Z. a jeho aktivít - teoria internetu a myšlienka dočasnej autonómnej zóny - žánrový rozsah netrádia (cenzúra, sloboda, copyright) - zmysel spájania viacerých internetových staníc do jednej (zdieľanie) - netrádio komunity - radioterritories, radiactivity - technické predpoklady pre streamovánie (softwary, hardwary) - poetika internetového éteru s praktickými ukážkami
- video broadcasting: rtsp://stream.node9.org/live.sdp
- audio broadcasting: http://stuff.lemurie.cz/broadcast_live.m3u

www.lemurie.cz, http://www.xiph.org/ogg, streamingsuitcase.com, http://www.silentway.com/tips/mp3stream.html, muse.dyne.org, www.tacticaltech.org, http://www.irational.org/sic/radio/, all-streaming-media.com/, http://radiophony.com/html_files/frequency.html, icecast.org, http://wiki.hydrogenaudio.org/, http://radio-copernicus.org, http://radioswap.net, http://node9.org, http://www.oldradio.cz, http://www.radiosimulator.org/
Lemurie taz je aktivita umělců, básníků, hudebníků žijících v ČR, vytvořená na platformě společného provozování rádia jako uměleckého nástroje, vytváření, vysílání a sdílení zvuku a pohyblivého obrazu.
www.lemurie.cz
 
LEMURIE STREAM

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt