MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Multipis, otvor sa!
21. apríl 2007 17h, Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Martin Mistrík (SK)
Open Design Studio
prezentácia
 
Prezentácia časopisu vytvoreného počas workshopu Multipis organizovaného Open Dizajn Studio-m v Infocentre A4 v Bratislave spojený s jeho prvým otváraním a diskusiou o kolaboratívnej práci časopisového tímu.

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt