MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Lego
18. apríl 18h – 10. jún 2007 , Galéria SPACE, SK_Bratislava
Little Artists (UK), Brendan Powell Smith (US), Zbigniew Libera (PL), Jan Kadlec (CZ), Stano Masar (SK), Juraj Čarný (SK) (kurátor)
SPACE projects | residency lab | store
vernisáž/výstava
 
LEGO je jedna z kultových stavebníc, ktorá osobne zasiahla našu generáciu, ale ktorá aj napriek úplne inej situácii v ponuke hier pre mladú generáciu ostáva stále aktuálna a atraktívna. Za svoje dlhé pôsobenie sa LEGO stalo fenoménom, ktorý ľudí združuje i inšpiruje. Aj pripravovaná výstava bola inšpirovaná Bibliou postavenou z LEGA od Američana Brendan Powell Smitha. Je zameraná na prezentáciu umeleckých diel pracujúcich určitým spôsobom s LEGOM a analýzu modelov hry v súčasnom výtvarnom umení. Projekt je programovo zameraný aj na zaujatie detského diváka, ktorý v programe súčasných galérií nemá vždy adekvátne miesto.
Lego

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt