MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Tasty Showroom
18. apríl 2007 17h, Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
Samuel Dahan (CH), Zuzana Dimunová (SK)
Open Design Studio
prezentácia
 
Prezentácia kolaboratívneho workshopu na škole Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD), Ženeva (CH), v ktorom bolo zámerom svetového výrobcu parfumov prezentovať vône a chute budúcnosti. Kolaborácia spočívala v tvorbe zvláštneho umelého sveta v podobe piatich miestností, ktoré vizuálne zastupovali nehmotný produkt.
Tasty

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt