MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Allians/ce
14. 18h – 30. apríl 2007 , Galéria SPACE, SK_Bratislava
Jaroslav Kyša (SK), Erik Šille (SK), Radovan Čerevka (SK), Mário Chromý (SK), Tomáš Makara (SK), Erik Binder (SK)
Billboart Gallery Europe
vernisáž/výstava
 
Lokácie billboardov:
Bratislava: Avion, Hornbach, Galvániho
Košice: Stanicne namestie, stanica ZSR, SAD
- Továrenská-Hlavná, centrum Starého mesta
- Komenského, veterinárna stanica, s.centrum

Projekt allians/ce sa dotýka témy kultúrnej spolupráce umelcov na Slovensku.

Na domácej scéne pôsobia 3 vysoké umelecké školy, ktoré okolo seba koncentrujú najmladšiu generáciu autorov, dve z nich vytvárajú alternatívu bratislavskému centralizmu. Aktivita najmä košických študentov a absolventov Fakulty umení TU založenej v roku 1998 upriamila v poslednej dobe pozornosť na veľmi životaschopnú skupinu mladých autorov, kým Akadémia umení v Banskej Bystrici, založená o rok skôr na svoj skutočný nástup asi ešte len čaká. Preto sa mnohokrát model centra a periférie aplikuje práve na mestá Bratislava - Košice. Čo je však na slovenskej umeleckej scéne evidentné, nie sú geografické definície, ale rastúca mobilita, možnosti študijných a zahraničných rezidenčných pobytov, ktoré stierajú hranice a spájajú umelcov do kvalitatívne úplne odlišných zoskupení. Spor východ - západ, Bratislava - Košice sa tak stáva len hranicou, základnou osou pre sieť kultúrnej spolupráce.

Projekt allians/ce alebo alliens alliance spája do aliancie šiestich umelcov z dvoch „súperiacich/nepriateľských" strán – tzv. Košičanov – absolventov alebo študentov košickej fakulty umení TU – Jaroslava Kyšu, zo Žiliny, Radovana Čerevku a Tomáša Makaru a na druhej strane Bratislavčanov – absolventov VŠVU a v Bratislave žijúcich – Erika Šilleho z Rožňavy, Erika Bindera z Hnúšte a Mária Chromého, síce z Bratislavy ale žijúceho v Prahe; aby poprel teórie o nedostatočnej spolupráci, ale naopak upozornil na vzájomnú prepojenosť umeleckej komunity. Sieť zložená z 3 billboardov v Košiciach a troch v Bratislave vznikla na základe vzájomnej spolupráce zmiešaných dvojíc.

www.billboart.org

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt