MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Finis Terrae

 

 

 
13. apríl 18h – 03. máj 2007 , Galéria 13m3, SK_Bratislava
Nóra Ružičková (SK), Anna Daučíková (SK) (úvodné slovo), Mária Čorejová (SK) (koordinácia), Alena Adamíková (SK) (koordinácia)
13 kubikov
vernisáž/výstava
 
Finis terrae znamená po slovensky koniec zeme.
Je to miesto, kde sa končí zem a začína sa… neistota. Pre autorku výstavy pomenúva vo všeobecnejšom zmysle provizórnu pozíciu, do ktorej sa prostredníctvom svojich videoinštalácií pokúša umiestniť diváka.
Jedná sa najmä o zneistenie v rovine identifikácie (vizuálneho, zvukového…) vnemu. Videá, ktoré Nóra Ružičková prezentuje, vznikli v období rokov 2002 - 2005 a tematizujú telesnú skúsenosť ako základný zdroj pri našom jazykovom uchopovaní sveta, ako bezprostredný podklad pre zvládanie iných skúseností a ako primárny a najbohatší zdroj metafor.
Terrae
Finis

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt