MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Recycle Bin [alebo "Zelená je sexy."]
13. – 22. apríl 2007 , Infocentrum MTP Bratislava, SK_Bratislava
otvorená participácia
Itchy bit
 
Ďalší pokus upozorniť ľudí na problém toxického odpadu. V priestoroch bratislavského infocentra bude umiestnený kontajner pre zber elektronického odpadu. Materiál, ktorý sa takto nazbiera použijeme pri výrobe hardwarovej bižutérie, ad-hoc inštalácií, alebo bude na záver festivalu zrecyklovaný. Podobné kontainery by sme chceli umiestniť aj na iných miestach a presvedčiť ľudí, že „zelená je sexy.“ Tešíme sa na vašu spoluprácu.
Recycle
je
będzie się im oddawać

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt