19h Synagóga Trnava
vernis√°Ňĺ v√Ĺstavy videoartu Ň°tudentov ҆koly nov√Ĺch m√©di√≠ I prof Michaela Bielick√©ho, AVU, Praha (CZ)
autori: OndŇôej Brody, JiŇô√≠ Brouńćek, Tom√°Ň° KuliŇ°t√°k, Milan Mikul√°Ň°t√≠k, Tamara Moyzes
kur√°torka: Aneta Mona Chisa 
V√Ĺstava Escape: CZ prezentuje piatich autorov z najmladŇ°ej gener√°cie v√Ĺtvarn√≠kov Ň°tuduj√ļcich v ateli√©ri nov√Ĺch m√©di√≠ u prof. Michaela Bielick√©ho: Tom√°Ň°a KuliŇ°Ň•√°ka, Milana Mikul√°Ň°tika, Ondreja Brodyho, Tamary Moyzes a JiŇô√≠ho Brouńćka.
 
Spolońćnou ńćtrou vybrat√Ĺch diel je reflexivita, reprezent√°cia a b√°danie v kaŇĺdodennom Ňĺivote. VŇ°etky pr√°ce s√ļ prezentovan√© v sluńćke, ńćo neznamen√° len jednoduch√©, bezv√Ĺznamn√© opakovanie nejak√©ho origin√°lu, sekvencie a ńći leitmot√≠vu: pr√°ve touto repetit√≠vnosŇ•ou pr√°ce m√īŇĺu dostaŇ• nov√© v√Ĺznamy, m√īŇĺu vznikn√ļŇ• nov√© moŇĺnosti interpret√°cie a vŇ°eobecne ot√°zka sluńćky generuje zauj√≠mav√© a r√īznorod√© odpovede na pojem kult√ļrnej re-produkcie ako takej.
 
Celkov√Ĺ v√Ĺsledn√Ĺ v√Ĺstup je expoz√≠cia oslovuj√ļca publikum tak vizu√°lne jako audit√≠vne. Telev√≠zne monitory, videoprojekcie, vz√°jomne sa prekr√Ĺvaj√ļce zvuky a Ň°umy, ktor√© napńļŇąaj√ļ priestor synag√≥gy, odkazuj√ļ na premedializovan√Ĺ svet a ńćoraz silnejŇ°√≠ pr√≠tok inform√°ci√≠ v naŇ°ej dobe. Estetick√° senzibilita div√°ka je konfrontovan√° s celkovou inŇ°tal√°ciou najs√ļńćasnejŇ°√≠ch tendenci√≠ v ńćeskom videoumen√≠ vo svete netypickej sakr√°lnej architekt√ļry synag√≥gy, ktor√© vo svojom stretnut√≠ a prieniku vytv√°raj√ļ vzruŇ°uj√ļce nap√§tie. Tich√°, pas√≠vna atmosf√©ra synag√≥gy sa men√≠ (umocnen√° zvukmi jednotliv√Ĺch vide√≠) na akt√≠vnu zloŇĺku, na svetelno-akustick√© z√°zemie.
 
Mysl√≠m si, Ňĺe prezent√°cia mlad√Ĺch ńćesk√Ĺch autorov je vo vzŇ•ahu k s√ļńćasn√©mu slovensk√©mu umeleck√©mu dianiu zauj√≠mav√° a bude aj dobou pr√≠leŇĺitosŇ•ou pre slovensk√© obecenstvo reflektovaŇ• rozdielny konceptu√°lny r√°mec ńćeskej videotvorby.
 
Aneta Mona Chisa
m√°j 2003
 
Trvanie v√Ĺstavy: 28. m√°j - 22. j√ļn 2003
 
Organizátor: Synag√≥ga
 
Viac na nmedia.avu.cz. 

Vinyl Video [foto]
prezent√°cia multimedi√°lnej skupiny (AT)
Priestor BA, 19h
 
The Tape-beatles - "Good Times"
expanded cinema - videoperformance
Area 51 TN, 20h
 
 

©2003 buryzone | multiplace 1 | web by satoriii