Multiplace 2009
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Dušan Barok (SK/CZ/DE) (koordinácia, programový kontakt, web), Barbora Šedivá (SK/CZ) (koordinácia, programová koordinácia, infocentrum Brno, network_shockworker), Magdaléna Kobzová (SK/CZ) (programový kontakt & infocentrum Praha), Slávo Krekovič (SK) (programový kontakt & infocentrum Bratislava), Michal Kindernay (CZ) (programový kontakt & infocentrum Praha), Katarína Gatialová (SK) (redakcia), Barbora Kalinová (SK) (propagácia SK), Barbora Námerová (SK) (administrácia), Michal Brenner (SK/CZ) (propagácia CZ), Peter Gonda (gnd, SK) (server a streaming admin), Viera Levitt (SK/US) (propagácia INT\'L, preklad), Dáša Peštová (SK) (administrácia)
 
 
Stream:
file not found

or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Multiplace vznikol ako koordinovaná akcia ľudí, ktorých spájal spoločný záujem prezentovať nové formy kreativity v roku 2002. Multiplace sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, ktoré vrcholia každoročným festivalom. Program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení, sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne, či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, tvoriť v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v mediálnej kultúre. Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004. V januári 2008 bol spustený server pre slobodné umenie, Sanchez.

admin/at/multiplace.org

Festival: www.multiplace.org/2009
Blog: www.multiplace.org/blog
Sieť: www.multiplace.ning.org
Sanchez server: www.multiplace.org/wiki/doku.php?id=server

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin