A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Domovská pôda: A4 – nultý priestor
Multiplesk, Ben Frost (AU/IS), BIOS (SK), Dronology, Prix Ars Electronica 2010
 
Nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy, orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, vizuálnej kultúry a umenia nových médií.
divadlo – domovská scéna súboru SkRAT, ale aj otvorená scéna pre hosťujúce divadlá.
tanec – predstavenia súčasného tanca a fyzického divadla, otvorený priestor pre nezávislých umelcov, choreografov a tanečníkov, ako aj hosťujúcich sólistov a súbory.
hudba – inovatívne hudobné predstavenia na žánrovom pomedzí medzi súčasnou vážnou hudbou, voľne improvizovanou, elektronickou a experimentálnou hudbou, avantgardným jazzom a alternatívnym rockom.
audiovizuálny klub – súčasný film a video artu, umelecký dokument, digitálne video a animácie, hudobné a experimentálne filmy a umenie nových médií.
info@a4.sk
www.a4.sk

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin