Multiplace 2008
Domovská pôda: Infocentrum MTP Brno, Infocentrum MTP Bratislava
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Dušan Barok (SK/CZ/DE) (koordinácia, programový kontakt, web), Barbora Šedivá (SK/CZ) (programová koordinácia, infocentrum Brno, network_shockworker), Magdaléna Kobzová (SK/CZ) (redakcia propagácie a publikácie, programový kontakt), Slávo Krekovič (SK) (redakcia publikácie, mediácia, dramaturgia), Zdenka Konečná (SK) (produkcia), Peter Gonda (gnd, SK) (koordinácia streamingu a servera), Barbora Kalinová (SK) (propagácia), Barbora Námerová (SK) (administrácia), Viera Levitt (SK/US) (medzinárodná propagácia, programový kontakt (USA)), Zuzana Černáková (SK) (infocentrum Bratislava)
 
Multiplace vznikol ako koordinovaná akcia ľudí, ktorých spájal spoločný záujem prezentovať nové formy kreativity v roku 2002. Multiplace sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, ktoré vrcholia každoročným festivalom. Program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení, sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne, či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, tvoriť v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v mediálnej kultúre. Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004.
admin/at/multiplace.org
www.multiplace.org

 
 

EnglishPressVstupnéKontaktPodporaBlogServerWikiFestival 2010Festival 2009 & ArchívLogin