index
english

konceptualizuj mi môj zážitok, prosím

web multiplace_4 pracuje s princípmi generativity, netartovej estetiky,
náhodnosti a dizajnu informácií,
keď každý z nich dostáva šancu nekompromisne sa postaviť nad ostatné:
hra sa spúšťa znova pri každom aktivovaní stránky.

vystupujú otázky a vnucujem odpovede:

generativita: písací stroj alebo počítač?
počítač vie počítať.

netartová estetika: ako užívateľa/ku konfrontovať so stereotypmi trajektórií
jeho/jej internetového vnímania?
internet nie je nástroj, ale cieľ.

náhodnosť: ako môžeme hovoriť o princípe náhody v stroji?
počítač intenciu a schopnosť chcieť.

dizajn informácií: ako sa vyhnúť zneužitiu netransparentnosti interfejsu
komunikačného prostredia na manipuláciu užívateľa/ky dizajnérkou/om?
manipulátorom je počítač.

refresh!

27 feb 05