program                                                                          
                                                     locations                                                                        
                                                     organizátori a podpora                                                           
                                                     press                                                                            
                                                     english                                                                          

 

01-0415hBURUNDI displej, BAprednáška
Rudolf Frieling (de): Mediating Media - a paradox?
 
 organizátori
Galéria Jána Koniarka v Trnave
tranzit.sk
 
viac info
www.gjk.sk
www.tranzit.org
 
RUDOLF FRIELING je kurátor pôsobiaci v Karlsruhe (Nemecko), zaoberá sa filmom, videom, novými médiami a internetom. Pracuje ako kurátor mediatéky v ZKM v Karlsruhe a učí teóriu a dejiny médií na Fachhochschule Mainz. Pripravil mnohé výstavy, projekty a podujatia, ako napríklad Video-Fest Berlín, Bienále v Sao Paulo, Sound/Image v Laboratorio Arte Alameda. Je spoluzakladateľom časopisu Scope a autorom publikácií Medien Kunst Aktion a Medien Kunst Interaktion.

Mediating Art Online
www.mediaartnet.org

«Media Art Net» aims at mediating and contextualizing media art online, a project edited by Rudolf Frieling and Dieter Daniels and commissioned by ZKM (Center for Art and Media), Karlsruhe, and Goethe-Institut, Munich. For the first time, a substantial amount of basic data and documents related to media and art have not only been gathered but also cross-referenced and thematically linked by the curators and authors. An initial step is the «Survey of Media Art» (in co-operation with Academy of Visual Arts Leipzig).
The project went online with the beta-version in January and will continue with topics curated by Steve Dietz (Minneapolis, USA), Claudia Giannetti (MECAD, Barcelona), Tjark Ihmels (FH Mainz), Gregor Stemmrich (HfBK Dresden), Yvonne Volkart (HGKZ Zurich, CH).

All texts by the authors are also available in book form (Springer Vienna New York Publishers): Rudolf Frieling/Dieter Daniels (eds.), Medien Kunst Netz 1: Medien Kunst im Überblick - Media Art Net 1: Survey of Media Art 400 Seiten deutsch/englisch - 400 pages German/English
Springer Wien New York
54,00 Eur
ISBN 3-211-00570-6
www.springer.at

(Prezentácia je v anglickom jazyku)