program                                                                          
                                                     locations                                                                        
                                                     organizátori a podpora                                                           
                                                     press                                                                            
                                                     english                                                                          

 

31-0318hSynagóga, TTprednáška
Rudolf Frieling (de): Kontektualizácia Billa Seamana. Historické a aktuálne otázky vo vzťahu k textu a obrazu
 
 organizátori
Galéria Jána Koniarka v Trnave
tranzit.sk
 
viac info
www.gjk.sk
www.tranzit.org
 
RUDOLF FRIELING je kurátor pôsobiaci v Karlsruhe (Nemecko), zaoberá sa filmom, videom, novými médiami a internetom. Pracuje ako kurátor mediatéky v ZKM v Karlsruhe a učí teóriu a dejiny médií na Fachhochschule Mainz. Pripravil mnohé výstavy, projekty a podujatia, ako napríklad Video-Fest Berlín, Bienále v Sao Paulo, Sound/Image v Laboratorio Arte Alameda. Je spoluzakladateľom časopisu Scope a autorom publikácií Medien Kunst Aktion a Medien Kunst Interaktion.

Prednáška "Kontextualizácia Billa Seamana. Historické a aktuálne otázky vo vzťahu k textu a obrazu" sa uskutoční v Synagóge - Centre súčasného umenia na výstave amerického autora Billa Seamana „Zjavenie“.

Prednáška bude v anglickom jazyku so slovenským prekladom.

Ďalšie linky: www.zkm.de, faculty.risd.edu/faculty/bseamanweb/web.