program                                                                          
                                                     locations                                                                        
                                                     organizátori a podpora                                                           
                                                     press                                                                            
                                                     english                                                                          

 

- 31-03Galéria HIT, BAvýstava
GYATAM water sonic experiment
 
 organizátor
KARTEL / Galéria HIT, Bratislava
 
viac info
www.galeriahit.com
 
AUVID sound research system - Aleš Killián a Ladislav Železný (cz)

kurátorka: Mira Keratová
podpora: České centrum

Auvid /sound research system/ je skupina, ktorá se zaoberá výskumom zvukových vibrácií a ich kompozíciou do nových systémov. Výskum je zameraný na vnímanie hudby v najširšom zmysle zvuku, dotýkajúceho sa ľudskej percepcie.

Multifunkčná vibračná vaňa Gyatam je sonický environment - tzv. zvuková architektúra, ktorá použitím špeciálne vyvinutých hudobných kompozícií vytvára relaxačno akustický kúpeľ. Akustická hmota vo vibračnej vani je tvorená hudobnými kompozíciami, ktoré sú do vody prenášané niekoľkými podvodnými reproduktormi. Tieto zvukové vibrácie sú vo svojej podstate komplexnými súbormi mechanických vlnení frekvencie 0 - 20000 Hz. Hudobné kompozície môžu interferenčne z viacerých zvukových frekvencií produkovať nepočuteľné binaurálne vibrácie, ktoré sú akustickou hmotou vodného kúpeľa dokonale prenášané do ľudského organizmu. Zvuková energia aktívne rezonuje s ľudským organizmom, prostredníctvom ktorého vznikajú akčné elektrické potenciály rovnakej frekvencie. Tieto su nervovými dráhami vedené ďalej k nervovým bunkám a sprostredkovávajú vstup hudby do biokybernetického centra.