program                                                                          
                                                     locations                                                                        
                                                     organizátori a podpora                                                           
                                                     press                                                                            
                                                     english                                                                          

 

- 31-03Synagóga, TTvýstava
Bill Seaman (us): Zjavenie
 
 organizátor
Galéria Jána Koniarka v Trnave
 
viac info
www.gjk.sk
 
kurátorka: Viera Jančeková

podpora:
CEC International Partners Artslink (www.cecip.org),
The Wexner Center Media Arts Program,
The Ohio State University,
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave
Digital Media Department, the Graduate Division, Rhode Island School of Design (www.digitalmedia.risd.edu)
Ultraframe, s.r.g, Nitra

Projekt nazvaný „Zjavenie“ (Epiphany), je prezentovaný v dvoch rovinách – ako video-inštalácia v interiéri trnavskej Synagógy a ako konceptuálny, poetický text umiestnený na smaltových tabuliach v jej exteriéri a na iných miestach Trnavy.

Projekt „Zjavenie“, pre ktorý Bill Seaman zbieral obrazový a zvukový materiál počas pobytu organizovaného Galériou Jána Koniarka v Trnave v auguste 2003, v sebe zahŕňa spojenie obrazu, textu a zvuku, pričom celkové výsledné dielo je umeleckou reakciou na špecifiká daného priestoru.
Bill Seaman prostredníctvom videa prezentuje obrazy – fragmenty, pozostávajúce z umeleckého spracovania záberov z rôznych detailov verejného priestoru mesta – vytvárajúc kompozície odkazujúce na maliarstvo. Sú to pohľady na architektúru, detaily fasád budov, technických stavieb, ale i pohľady na prírodu či ľudské telo. Vo video-inštalácii divák objaví to, čo v bežnom živote prehliada – lyrickú interpretáciu fragmentov jeho okolia.
Súčasťou 15 minútového videa je Seamanova kontemplatívna hudba, paralelne plynúca s poetickými textami v slovenskom i anglickom jazyku. Slovenskú verziu textu Billa Seamana vytvoril mladý básnik a prekladateľ Martin Solotruk. Dielo tak nadobúda charakter hudobno-vizuálno-poetickej kompozície. Snové a prchavé prelínanie týchto prvkov spojené s meditatívnym prostredím synagógy vyvoláva v divákovi metafyzický estetický zážitok.

S poetickými textami sa môže stretnúť i bežný chodec kráčajúci trnavskými ulicami (Halenárska, Zelený kríček, Štefánikova...) na smaltových tabuľkách, aké zvyknú označovať názvy ulíc. Obyvatelia a návštevníci Trnavy môžu tak i mimo priestorov galérie opätovne porozumieť svojmu prostrediu a nachádzať v ňom poetično, možno sa na moment zastaviť a zamyslieť nad vecami medzi „nebom a zemou“.

Americký umelec Bill Seaman (1956) pracuje v oblasti digitálnych médií. Skúma vzťahy textu, obrazu a zvuku prostredníctvom technologických inštalácií, virtuálnej reality a iných médií založených na počítačovej technológii. Jeho diela boli prezentované na mnohých medzinárodných festivaloch, kde obdržal viacero významných ocenení (Ars Electronica v Linzi, ZKM v Karlsruhe, Videonale v Bonne, Film/Video Festival v Berlíne). V súčasnosti je vedúcim katedry digitálnych médií na Rhode Island School of Design (www.risd.edu), Providence, USA.

Trvanie výstavy: 10. 2. – 31. 3. 2004
Slovenská verzia textov: Martin Solotruk

Zvláštne poďakovanie: Lora Berg, kultúrna attaché, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave Gregory J. Orr, (bývalý) kultúrny attaché, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave Nancy Friese, (bývalá) dekanka Graduate Studies, Rhode Island School of Design Fritzie Brown, riaditeľka, CEC International Partners Artslink a Jana Ružičková, Marcela Lukáčová, Dana Pekariková, Martin Solotruk

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte PR galérie. Ak máte záujem o reprodukcie, prosím uveďte ich veľkosť a preferovaný formát, ako aj adresu, na ktorú majú byť zaslané.
PR: Barbara Bodorová, pr@gjk.sk.