program                                                                          
                                                     locations                                                                        
                                                     organizátori a podpora                                                           
                                                     press                                                                            
                                                     english                                                                          

 

03-0417.3ohČeské centrum, BAprednáška / prezentácia
Tomáš Dvořák (cz): Album, atlas, archív / Jesper Alvaer (no): Peregrination
 
 organizátor
České centrum, Bratislava
 
viac info
www.czc.sk
 
TOMÁŠ DVOŘÁK
Naša súčasnosť býva často označovaná ako „kultúra obrazu“ a vymedzená tak voči tradičnej „kultúre knihy“. Rad teoretikov potom hľadá základ tohto rozlíšenia vo formálnych vlastnostiach týchto médií, hlavne linearity textu voči plošnosti obrazu, od ktorých ďalej odvodzuje o. i. rôzne formy poznania a interakcie s okolitým svetom.
Prednáška sa pokúsi túto makrohistorickú periodizáciu sproblematizovať pohľadom na vzájomné vzťahy knihy a obrazu (fotografie) v 19. a 20. storočí, s dôrazom na stále aktuálnejší problém orientácie v neprebernom množstve existujúcich obrazov a textov a manipulácie s nimi. Marginálne praktiky zachádzania s technickými obrazmi v 19. storočí predstavia ako anticipáciu radu postupov bežných pre dnešné nová média typu hypertextu.

JESPER ALVAER
*1973, žije v Prahe

Vzdelanie
2002-03 študijný pobyt - cca-kitakyushu, Kitakyushu, Japonsko
2000-01 exchange cooper union school of art, new york, u.s.a.
1997-04 AVU, Praha
1994-95 vizuálna komunikácia, Ecole Brousse, Montpellier, Francie
1991-93 history of ideas, foundation course, univerzita v Oslo, Norsko

Výstavy (výber)
2004 Nonspecta (plánovaný projekt), Brno, ČR; 2003 Galérie K und S, skupinová výstava českých a nemeckých umelcov, Berlín, Nemecko; IN SITU, Prague access, prezentácia projektu "Prague Chinatown", Praha, ČR; cafe Bratislava, prezentácia projektov, cafe Bratislava, Viedeň, Rakúsko; Prag-aktuelle videokunst, Balkan konsulat, Graz, Rakúsko; ZOO, (kurátor: Caz Mcintee), na rôznych miestach v Asii, Evropě a USA.; ENTER HUMAN, open studios, cca Kitakyushu, Japonsko; traffic, Fokuoka Museum of Art, Fokuoka, Japonsko; múzeum umenia v Kitakyushu, Kitakyushu, Japonsko; 2002 DUKES OF HAZARD, Maeda studio, (cca) Kitakyushu, Japonsko; FROM JAPAN WITH LOVE, sub:label (galerie Display), Praha, ČR; Nórsky študentský filmový festival, FILMHUIS LUMEN, Delft, Holandsko; PASS ME THE BUTTERFLY, D.U.M.B.O.arts center (dac) gallery, New York, USA.; "Wechselstube", Eigen=Art, Stuttgart, Nemecko; LÁSKA, Centrum súčasného umenia, Bratislava, Slovensko; UMĚLEC prezentácia, palais de Tokyo, Paríž, Francie (za Umelec); FAIR, Royal College of Art, Londýn, GB; EXTRADI(c)TION, Museo del Agua, Lisabon, Portugalsko; Bienále Mladých umelcov, NG, Praha, ČR (za galériu Display); Jesper Alvaer, (samostatná výstava), galéria Malá Špálovka, Praha, ČR; GRACZE/PLAYERS, galéria Sztuki Wspocesnej, Wroclaw, Poľsko