program                                                                          
                                                     locations                                                                        
                                                     organizátori a podpora                                                           
                                                     press                                                                            
                                                     english                                                                          

 

02-0417.3ohČeské centrum, BAprednáška / prezentácia
Pavel Vančát (cz): Festival IN OUT a současný videoart / Michal Pěchouček (cz): Obraz v obraze
 
 organizátor
České centrum, Bratislava
 
viac info
www.czc.sk
 
PAVEL VANČÁT je hlavný kurátor festivalu digitálneho obrazu IN OUT, Praha (www.inout.cz)

MICHAL PĚCHOUČEK je laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 2003

Vzdelanie
1993 – 99 AVU Praha, škola Jiřího Lindovského a Jiřího Davida
1991 – 93 Výtvarná škola Václava Hollara, ilustrácia a grafika
1987 – 91 Gymnázium v Teplicích, matematika a fyzika

Samostatné výstavy (výber)
2003 Sběratel, Moravská Galerie v Brně, Atrium; 2002 Restaurace u nemocnice, GHMP Staroměstská radnice (2. patro), Praha; 2000 Škola v přírodě, Galerie bratří Špillarů, Domažlice; 1998 Přestávka, Galerie Pecka, Praha; 1997 Nerušit, prosím!, Caesar, Olomouc

...Michal Pěchouček zaujíma na súčasnej českej výtvarnej scéne už niekoľko rokov významné postavenie. Narodil sa 21. 2. 1973 v Duchcove. Študoval Výtvarnú školu Václava Hollara, odbor ilustrácia a grafika, a odtiaľ po dvoch rokoch odišiel na Akadémiu výtvarných umení v Prahe, najprv do ateliéru klasických grafických techník Jiřího Lindovského, neskôr do ateliéru vizuálnej komunikácie Jiřího Davida. Pozornosť si spočiatku získal svojimi technicky náročnými farebnými linorytmi, v ktorých spracovával námety z fotografií. Neskôr sa zaoberal netradičnými technikami, ktoré aplikoval v rámci maliarskeho média – výšivkou na maliarskom plátne, maľbou na vrstvené sieťové pletivo alebo sklo atd. Napriek tomu, že v týchto oblastiach dosiahol výrazných úspechov, čoskoro ich opúšťa a venuje sa hlavne fotografii a videu. Zároveň v jeho tvorbe prestávajú byť v popredí záujmu formálne experimenty a naopak sa viac sústreďuje na vlastný obsah výpovede a rozprávania príbehu.
Petr Ingerle