program                                                                          
                                                     locations                                                                        
                                                     organizátori a podpora                                                           
                                                     press                                                                            
                                                     english                                                                          

 

intro
Multiplace, medzinárodný festival kultúry nových médií, sa koná po tretíkrát na rôznych miestach na Slovensku a v Čechách. Pripravuje ho skupina navzájom nezávislých organizátorov, venujúcich sa rôznym podobám súčasnej kultúry.
_Multiplace je miestom nových zážitkov, kde sa stretáva ľudská kreativita, umenie, veda a výskum, politické a sociálne témy s modernými technológiami. Sled audiovizuálnych podujatí určených pre profesionálnu i širokú verejnosť prekračuje hranice medzi jednotlivými médiami a umeleckými druhmi, svoje miesto v ňom má rovnako digitálny obraz aj zvuk. Multiplace zahŕňa rôzne formy interaktivity: výstavy, prezentácie, prednášky, koncerty aj tvorivé dielne. Účastník tu nie je len pasívnym pozorovateľom, ale stáva sa súčasťou vzrušujúcej, otvorenej dátovej výmeny.
_Multiplace nie je klasickým festivalom, ale pripomína skôr množinu bodov v časopriestore, pospájaných do virtuálnej siete. Komunikačné uzly, miesta stretnutí, ohniská aktivity, prepojené spoločnými záujmami, odrážajú decentralizovanú a otvorenú štruktúru internetu, no presahujú pritom do reálneho priestoru.
_Multiplace nemá jednotiacu tému. Ľudí, ktorí stoja za jednotlivými projektmi, však spája podobná vízia: nechceme prezentovať nové technológie, ale nové spôsoby myslenia. Multiplace prináša živé impulzy pre otvorené rozmýšľanie o živote s digitálnymi technológiami, no namiesto ich oslavy chce podporovať kritické uvažovanie.